Miesiąc: Grudzień 2020

Ponad połowa światowego PKB uzależniona jest od przyrody. To wszystkie drzewa, owady, ptaki oraz inne gatunki roślin i zwierząt sprzyjające dobrobytowi człowieka. Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. To bogactwo gatunków, które spotykamy wokół siebie. Mało kto wie, że takie bogactwo można liczyć. I warto zapamiętać, że to bogactwo, im wyższe tym …

29 grudnia – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej Read More »

Zwierzęta nie są rzeczami. Zwierzęta mają swoje prawa i to zagwarantowane w sposób konstytucyjny. Wszystkie zwierzęta, nie tylko domowi pupile, objęte są rozporządzeniami mającymi zapewniać im godne życie w sąsiedztwie człowieka. Artykuł 2 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, określa każde zwierzę tako istotę, której powinien być zapewniony szacunek, a ludzie powinni maksymalnie wykorzystywać swoją wiedzę, by …

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt Read More »