PZFD ze statusem Partnera dla Klimatu w 2020 roku

Polski Związek Firm Deweloperskich decyzją m.st. Warszawa otrzymał certyfikat Partnera dla Klimatu 2020. 

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

W realizację „Partnerstwo dla Klimatu” zaangażowani są przedstawiciele gmin, organizacje pozarządowe i naukowe oraz przedsiębiorcy.  

Akcja została zapoczątkowana latem 2008 roku jako platforma współpracy i wspierania proekologicznych wydarzeń i ochrony środowiska i wspierana jest do dziś.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.