Walczmy z suszą!

Zmiany klimatu w skali globalnej i rosnące temperatury powietrza, doprowadziły do zaburzeniu systemu klimatycznego ziemi odpowiadającego za znane nam warunki pogodowe, zmieniając rozkład i charakter opadów na półkuli północnej (w tym w Polsce).

Podczas fal upałów woda, zarówno z powierzchni zbiorników wodnych, jezior, stawów, cieków, jak i powierzchni ziemi szybko paruje, a jej straty w bilansie wodnym są ogromne (mała efektywność opadów). Dodatkowo bezśnieżne zimy ograniczają lub hamują odbudowę zasobów wodnych (w tym wód podziemnych, nasze żelazne rezerwy wody pitnej) powodując, że susza tzw. glebowa/rolnicza (deficyt wody dla rośliny), szybko przechodzi w suszę hydrologiczną, w efekcie czego zaczyna brakować wody w rzekach.

Jednocześnie z roku na rok rośnie nam zapotrzebowanie na wodę zarówno do nawodnień rolniczych, na cele komunalne, ale co najgorsze – do podlewania trawników. Jednak to nie spadek ilości opadów, w tym skrócenie dni z pokrywą śniegową jest jedyną przyczyną bardzo złej sytuacji wodnej w Polsce.

Na uwarunkowania środowiskowe (w tym klimatyczne) nakłada się zbyt intensywna działalność człowieka, powodująca nadmierny pobór wody z cieków, eksploatację wód podziemnych, działalność górnicza prowadząca do wzrostu negatywnych skutków suszy rolniczej, ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód oraz degradacji ekosystemów wodnych.

Pamiętajmy że kluczem ograniczenia negatywnych skutków suszy jest zmiana naszego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi i zmiana naszych codziennych nawyków (szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie).

Jak deweloperzy mogą walczyć z suszą? Ważne jest wdrażanie działań naprawczych i poprawa naturalnej retencji wody, czyli zatrzymanie jej w miejscu opadu, w zlewni (zmniejszymy tym samym ryzyko powodzi).

Postaw na naturalną retencję i zatrzymuj deszczówkę, tworząc:
– ogrody deszczowe,
– zbiorniki retencyjne z bioretencją,
– zielone i retencyjne dachy,
– rowy chłonne, suche potoki,
– winobluszcze i pnącza na ścianach,
– kwietne łąki zamiast trawników.

Więcej o retencyjnych rozwiązaniach przeczytacie w Ekoprzewodniku: Ekoprzewodnik Eco Avengers

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *