Międzynarodowy Dzień Geologa

Jak deweloper może chronić glebę?

Zacznijmy od początku. Zielono-niebieska infrastruktura, smog, ochrona bioróżnorodności, a dlaczego tak mało mówimy o ochronie gleby? A wszystko się od niej zaczyna.

Unia Europejska obliczyła, że 2,3 % powierzchni Europy stanowią grunty zasklepione, czyli takie, które pokryte są nieprzepuszczalnym materiałem. Według danych, na każdego Europejczyka przypada około 200 m2 takich gruntów, czyli gruntów praktycznie wyłączonych z przyrodniczo-środowiskowego funkcjonowania, w tym wyłączonych z bezpośredniej ochrony…życia ludzkiego. Zaskakujące?

Ochrona gleby ma bezpośredni związek z ochroną życia ludzi. Udowodniono, że w zależności od typu gleby, woda zawarta w glebie pochodząca z retencjonowania (i dostępna dla roślin, które chłodzą nasze przegrzane miasta w okresie letnim), to od 15 do 65 litrów zgromadzonych na powierzchni jednego metra kwadratowego. Ponadto obliczono, że fachowo prowadzone użytkowanie wierzchnich warstw gleby to zysk kolejnych, zgromadzonych 20 litrów. A gdyby tak dodać instalacje hydrotechniczne odpowiednio gospodarujące zgromadzoną wodą w zbiornikach retencyjnych? To dodatkowe 50 litrów, które może przyjąć gleba. W aspekcie nieprzewidywalności pogody i występowania ulew oraz deszczy nawalnych taka „gąbka” może uratować wiele osiedli. Ale gleba musi być funkcjonalna biologicznie i bez betonu. W przeciwnym razie jeden opad deszczu może wywołać wielką katastrofę. Dowiedziono, że żyjąca gleba z dżdżownicami, chrząszczami i innymi organizmami, w warunkach miejskich nie przyczynia się do zwiększenia udziału pyłów w powietrzu, którym oddychamy. Życie biologiczne gleby utrzymuje glebę w odpowiedniej wilgotności, a tym samym przeciwdziała erozji i powietrze jest bardziej świeże.

Jeszcze raz. Dlaczego ochrona gleby może uratować życie? Gleba to miejsce życia dla roślin. A ile już powiedzieliśmy o ich dobroczynnym wpływie na komfort życia? Dużo, i wydaje się, że ciągle za mało, skoro nadal słyszymy o wycinaniu drzew. I nadal za mało sadzimy.

P.S. Dla przypomnienia. W czasie największych upałów zieleń osiedlowa, zieleń miejska nie dopuszcza do przegrzania, zatrzymuje największe temperatury powyżej, których zaczęlibyśmy tracić przyjemność…z życia. A miejska wyspa ciepła będzie przybierała na sile. Europejska Agencja Środowiska (EEA), poinformowała, że ochrona gleb stała się jednym z elementów, który pozwala chronić przed zmianami klimatu w zurbanizowanym środowisku życia ludzi. Z jednym zastrzeżeniem – ta gleba nie może być zakryta, nie może być zabetonowana.

A co może zrobić deweloper? Dużo i to już na etapie prac projektowych. Wyniki z badań geotechnicznych dają podstawę do określenia opracowania sposobu użytkowania pozyskanej ziemi, np. z wykopu. Wierzchnią warstwę urodzajną można przeznaczyć do składowania i późniejszego wykorzystania przy tworzeniu zieleni osiedlowej. W tym czasie, taki odkład możemy obsiać roślinami motylkowatymi – to one wzbogacą glebę w dodatkowy zielony nawóz bogaty w azot (rośliny to lubią ;)) Taka ziemia odłożona na później to również idealne miejsce do wysiania szybko rosnących roślin miododajnych – a dbanie o zapylacze to nasz wspólny obowiązek. A jeśli ktoś nie ma miejsca do składowania takiej urodzajnej ziemi? Może się nią podzielić z sąsiadem, niech inni skorzystają. A może przeprowadzić dokładniejsze badania laboratoryjne i sprawdzić czy pozyskana ziemia może być częściowo wykorzystana np. do tworzenia zielonych dachów? Taka ziemia może również posłużyć do formowania powierzchni terenu osiedla – to zawsze wzbogaca przestrzeń. A może w tym głębokim wykopie znajdują się pokłady piasku, który można wykorzystać na terenie inwestycji do różnego rodzaju procesów budowlanych? Bo każdy musi pamiętać, że im mniejsze naruszenie profilu glebowego i wyłączenie gleby z procesów biologicznych, tym bardziej ograniczona jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. A maksymalna rewolucja zmian klimatu i wszystkiego co się z tym wiąże – dopiero przed nami. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *