14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

Czystego powietrza zaczyna nam brakować tak jak czystej wody. Smog, pyły, tlenki siarki i azotu, liczne mikroorganizmy, toksyczne węglowodory trują bardziej niż kiedyś. Kumulacja wielu szkodliwych związków chemicznych osiąga rekordowe wskaźniki w cyklach rocznych. Nic na chwilę obecną nie wskazuje, że te poziomy powrócą do bezpiecznych poziomów. Do zanieczyszczeń powietrza w miastach musimy dołączyć również zanieczyszczenie światłem. Jesteśmy prześwietleni lub źle oświetleni. W taki oto sposób maluje się obraz tego czym oddychamy, obraz tego co jest niezbędne do naszego dobrego i wygodnego funkcjonowania. 

Szacuje się, że każdego dnia w Polsce, umiera 15 razy więcej osób z powodów zanieczyszczenia powietrza, niż poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Drugie tyle zachoruje na różnego rodzaju przypadłości, których leczenie nie jest optymistyczne. Zanieczyszczenie powietrza przekłada się na budżet administracji i zasobność portfela każdego z nas. Dla Warszawy, straty wywołane złą jakością powietrza, każdego roku wynoszą około 18 miliardów złotych. Dla statystycznego Polaka to strata 15 dni roboczych poświęconych na rekonwalescencję i leczenie zaburzeń układu oddechowego. Tegoroczne informacje o „czarnym węglu” w organizmach dzieci na Śląsku wskazują wprost, że parametry jakości powietrza, którym oddychamy zostały przekroczone i tylko radykalne podejście do tego zagadnienia może przywrócić bezpieczeństwo.

Historia polityki w Europie pokazała, że lekceważenie stanu jakości powietrza może zagrażać utracie najważniejszych stanowisk w kraju. Obecnie podejmowane kroki decydentów świata i Unii Europejskiej również nie pozostawiają złudzeń na temat stanu jakości powietrza. Bo powietrze nie jest lokalne, a stale przemieszcza się w światowym obiegu. Przewidywania do 2030 r. wskazują, że to właśnie wybrane miasta z Polski, Francji i Niemiec będą należały do najbardziej zanieczyszczonych pod tym względem…w skali świata! Naukowcy ostrzegają, że jeśli podejście do spraw jakości powietrza nie ulegnie nagłej zmianie to już za dziesięć lat, 25 % mieszkańców Europy stale będzie oddychało powietrzem „brudnym” z przekroczonymi bezpiecznymi granicami wskaźników dla zdrowia. 

Branża budowlano-deweloperska wraz z innymi podmiotami gospodarczymi kraju faktycznie i realnie mogą wspomóc proces odnawiania zasobów jakości powietrza. W jaki sposób?

Po pierwsze – stosuj jak najmniej emisyjne technologie i korzystaj z produktów, które generują jak najmniejsze zanieczyszczenia powietrza.

Po drugie – korzystaj z odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Po trzecie – korzystaj i szanuj potencjał przyrody (zachowaj istniejąca zieleń, wspomagaj bioróżnorodność, nie dewastuj naturalnego ukształtowania krajobrazu).

I po czwarte – dobrze projektuj z wykorzystaniem nowych trendów i wiedzy. A jak trzeba to zainstaluj nawet filtry odpylające o podwyższonej czułości w budynkach po to, żeby użytkownicy oddychali zdrowszym powietrzem w swoich mieszkaniach. I zaprojektuj parkingi i stacje dla rowerów, nie tylko dla samochodów. Wszystko po to aby dobrze się nam oddychało w przyszłości. 

Dowiedz się więcej z Ekoprzewodnika Eco Avengers – TUTAJ!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *