10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

Zwierzęta nie są rzeczami. Zwierzęta mają swoje prawa i to zagwarantowane w sposób konstytucyjny. Wszystkie zwierzęta, nie tylko domowi pupile, objęte są rozporządzeniami mającymi zapewniać im godne życie w sąsiedztwie człowieka.

Artykuł 2 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, określa każde zwierzę tako istotę, której powinien być zapewniony szacunek, a ludzie powinni maksymalnie wykorzystywać swoją wiedzę, by taki szacunek zapewnić. O ile najłatwiej zapewniamy wygodę ukochanym pupilom, o tyle zapominamy, że dziko występujące wokół nas ptaki, żaby i inne zwierzęta stanowią dobro narodowe, do którego ochrony i obrony zobowiązany jest każdy z nas.

Inwestycja deweloperska nie jest wolna od zwierząt. Nie powstaje w jałowej przestrzeni bez życia. Planując taką realizację, na etapie przygotowywania dokumentacji, każdy z inwestujących musi wykonać odpowiednie badania pokazujące jak bogaty przyrodniczo jest obszar, który ma zostać zajęty przez budowę. Taka inwentaryzacja to pewnego rodzaju zobowiązanie i wzięcie odpowiedzialności za stan przyrody, który w rezultacie ma dać podstawę do budowania jak najmilszej atmosfery dla użytkowników osiedla. Jeże, wróble, wrony i inne istoty zwierzęce będą stanowiły integralną część wspólnoty nazywanej osiedlem mieszkalnym. Wiele badań i doniesień naukowych pokazało, że osiedla „bogate” w dzikie zwierzęta są bardziej przyjazne do zamieszkania dla ludzi. Klienci chętniej wybierają osiedla z „żywą infrastrukturą”, chociaż skrzeczące wrony o szóstej rano nie zawsze są mile widziane, w szczególności w weekend. Jak udowodnili duńscy naukowcy, dzieci wychowywane w miastach zapewniających kontakt z przyrodą, z dzikimi zwierzętami rozwijają się do 33 % lepiej pod względem psychicznym w porównaniu z dziećmi wychowywanymi w betonowym świecie. 

A jak deweloper może szanować dzikie zwierzęta? Powinien zacząć od sumiennie wykonanej inwentaryzacji. Nie powinien ukrywać faktu obecności zwierząt, na terenie na którym ma być realizowana inwestycja. Wydana decyzja środowiskowa z możliwymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony zwierząt może stanowić doskonały element reklamy i marketingu. Faktem posiadania żab, ropuch czy kosów można się pochwalić (post, relacja w mediach społecznościach). Każdy budujący może również pochwalić się tym, w jaki sposób chroni zwierzęta w czasie realizacji inwestycji. Montowanie płotków ochronnych dla płazów, dostosowywanie prac realizacyjnych do biologii ptaków lub innych grup zwierząt, uwrażliwienie pracowników to element dobrej organizacji pracy, a nie przymus i kłopot. Oddając inwestycję warto, żeby osiedle było bogate w rozwiązania pomagające zwierzętom. Poidło dla ptaków, karmnik, przejścia dla małych zwierząt, więcej drzew i krzewów do gniazdowania dla ptaków to mały koszt w porównaniu z całkowitym kosztem inwestycji. Za to wizerunek dewelopera, szanującego przyrodę będzie bezcenny i bardzo dobrze rokujący na przyszłość. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź:

Ekoprzewodnik Eco Avengers

Ochrona ptaków przez dewelopera

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *