Światowy Dzień Miast

Do 2030 r. obszar zajmowany przez miasta może wzrosnąć nawet trzykrotnie. Wysoki przyrost naturalny ludności i stale rosnąca migracja z terenów wiejskich do miast skutkuje koniecznością poszerzania granic administracyjnych. Oszacowano, że w 2018 r. 55% ludności świata mieszkało na terenach miejskich i że za dwanaście lat już ponad 60 % ludzi będzie „mieszczuchami”.

Problemy z dostępnością gruntów pod budowę nowych osiedli, problemy społeczne i problemy wynikające ze zmian klimatu mają być głównymi przyczynami kształtowania miast przyszłości. Wywołane tempo zmian i konieczność adaptacji generuje problemy w miastach powyżej jednego miliona mieszkańców. Największe dylematy z życiem w mieście uaktywniają się w miastach z ponad 10 milionami osób. Co czeka przyszłe miasta? Jak będą wyglądały miasta przyszłości? 

Przewiduje się, że w ciągu nadchodzących 10 lat miasta czeka ekologiczna rewolucja. Miasta – wyspy ciepła – będą musiały zacząć się chłodzić, w przeciwnym razie temperatura wewnątrz miast w okresie lata może oscylować na poziomie temperatury bliskiej wytrzymałości organizmu ludzkiego na przegrzanie. Wyzwaniem staje się również jakość powietrza, walka ze smogiem. W czasie zielono-niebieskiej rewolucji, temat jakości powietrza, którym oddychamy został pomniejszony. Według Światowej Organizacji Zdrowia, obecne prace dostosowania miast do wyzwań społeczno-ekologicznych, powinny najszybciej skupić się właśnie na elemencie podnoszenia jakości powietrza. W przeciwnym razie wszelkie starania o stworzenie z miast wysp przyjaznych do życia dla ludzi, mogą stać się nietrafione. Wzrost ilości szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu w minionych 10-15 latach jest tego bezpośrednim dowodem. Dowodem jest również wzrost ilości szkodliwych mikroorganizmów w brudnym powietrzu i to nie tylko wirusów, z którymi obecnie się mierzymy.

W miastach przyszłości siłą napędową komunikacji miejskiej powinien stać się transport zbiorowy oraz ruch jednośladów, np. rowerów. W miastach przyszłości jakość powietrza powinna być polepszona przez eliminację lub zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji z ruchu samochodów oraz z kominów domów i kotłowni. Miasta przyszłości w swoich założeniach w przeważającej części będą korzystały ze słońca, wiatru oraz innych niskoemisyjnych źródeł energii. I staną się bardziej zielone, bo jak udowodniono, to zieleń jest najbardziej efektywnym elementem walki z zmianami klimatu w warunkach aglomeracji. Miasta przyszłości to również umiejętne gospodarowanie wodą, w tym wodą pochodzącą z deszczy nawalnych. Usprawniony i zmodernizowany system ochrony przed powodzią powinien zapewniać miastom ochronę przez zalewaniem i podtopieniami. Ważna i istotna staje się również kwestia nowego spojrzenia na planowanie i projektowanie całych systemów urbanistyczno-architektonicznych miast. Zwarta zabudowa bez możliwości przewietrzania przez wiatr jest elementem podnoszącym średnią temperaturę w przestrzeni miejskiej.

Unia Europejska zwraca uwagę na konieczność ochrony bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej w myśl zasady – „Praca z naturą, praca dla natury”. Bo przestrzenie miejskie bez ptaków, owadów i drzew są przygnębiające. Walka o modernizację miast już się rozpoczęła i obecnie stanowi konieczność, nie wymysł. 

Dowiedz się więcej: Ekoprzewodnik Eco Avengers

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *