22 marca – Światowy Dzień Wody

Takich susz nie było do dwóch tysięcy lat, jakie obserwujemy od 2015 r. – „Nature Geoscience”. 

Wskutek zmian klimatu, dostępność zasobów wodnych na naszej planecie wyraźnie się zmniejszy – „Nature Climate Change”.

Czekają nas susze, jakich nie doświadczyliśmy – „Nature”.

To tylko kilka nagłówków czołowych i uznanych czasopism naukowych dotyczących suszy na świecie. Polska nie jest wyjątkiem. Deficyt wody w naszym życiu jest coraz większy. Paradoksalnie możemy mieć dostęp do wody w kranie, natomiast wyschnie to, co nas otacza. 

Czy problem ograniczonych zasobów wody dotyka deweloperów? Coraz bardziej i warto o tym pamiętać. Większa liczba bezdeszczowych dni i okresów z podwyższoną temperaturą w głównej mierze wpływają na zmiany właściwości gruntu, podstawy dobrze rozwijającego się rynku deweloperskiego. Przeschnięty grunt to przede wszystkim: problemy z osuwaniem się mas ziemi w trakcie wykopów, zwiększenie zapylenia poprzez spadek wilgotności powietrza oraz podnoszenie kosztów utrzymania zieleni osiedlowej. Brak zasobów wody w branży deweloperskiej to również podniesienie zagrożenia pożarowego oraz przyspieszenie zmian fizyko-chemicznych stosowanych materiałów do budowy. Zmiany te w szczególny określają tempo schnięcia betonu. Przyspieszone schnięcie mas budowlanych przekłada się bezpośrednio na odporność tych elementów, co związane jest z przestrzeganiem warunków gwarancyjnych udzielonych na stosowane materiały. Dowiedziono również, że na terenach miejskiej wyspy ciepła, elementy drewniane tworzące budynki, schną szybciej, tworząc pęknięcia i różnego rodzaju szczeliny. Wiele z takich przypadków uznawanych jest za defekt i nie mogą służyć uznaniu budynków jako bezpieczne.

Deweloper i woda to wizytówka osiedla. Woda w procesie eksploatacji budynków określa stan i kondycję zachowania wykonanych nasadzeń zieleni w obrębie inwestycji. Stałe podnoszenie opłat za media, zwiększenie zużycia ilości wody na podlewanie i utrzymanie nasadzeń w dobrym stanie opisują firmę jaka tą, dla której zadowolenie lub brak tego zadowolenia jest ważne i istotne w procesie budowania dobrego wizerunku. Woda i deweloper to również ochrona przeciwpowodziowa. Udowodniono, to już wiadomo, że przeschnięty grunt nie odbiera nadmiaru wody pochodzącej z ulewy, deszczy nawalnych. Powstający spływ powierzchniowy lub tworzące się zastoiska wody, w wielu sytuacjach, doprowadzają do powstawania podtopień lub zalewania budynków. Deweloper i woda to również uwzględnianie potrzeb ludzi na dobrą jakość powietrza. Utrzymanie stałej wilgotności tego zasobu natury, pozwala na wyeliminowanie pyłów, ograniczenie obecności niepożądanych związków chemicznych i usuwanie mikroorganizmów przenoszonych wraz z suchym powietrzem. 

Dbałość o zasoby wody, magazynowanie tej wody, obok zazieleniania powierzchni stanowią dwa podstawowe zagadnienia warunkujące sukces deweloperów w obecnej rzeczywistości. Nie jest to łatwe, w szczególności ze stale zmieniającą się dynamicznie sytuacją ekonomiczno-polityczną. Budowanie zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych i zielonych dachów bywa kosztowne. Jednak staje się wymagane, by oferowany produkt w postaci mieszkania był dobry i ekskluzywny pod względem tworzenia jak najlepszych miejsc do mieszkania i życia. 

Dowiedz się więcej na temat ekologicznych rozwiązań retencyjnych z Ekoprzewodnika Eco Avengers!

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *