Premiera Raportu PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2021

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało szóstą edycję Raportu Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2021. Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju. Premiera publikacji odbyła się 22 kwietnia br. podczas 13. edycji wydarzenia PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem. Raport jest dostępny bezpłatnie w wersji w języku polskim oraz w języku angielskim.

Okres, który obejmuje tegoroczny raport PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach, tj. od marca 2020 do marca 2021, naznaczony był pandemią COVID-19, która całkowicie zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy. 

Rozwój budownictwa certyfikowanego w Polsce w tym okresie, porównując go z rokiem objętym poprzednią analizą, można ocenić pozytywnie. Dwa najważniejsze parametry – przyrost liczby nowych budynków i certyfikowanej powierzchni użytkowej, są nawet lepsze niż w roku poprzednim. Jednakże należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że były to inwestycje rozpoczęte jeszcze przed pandemią i dopiero analiza kolejnych lat pokaże pełen rozmiar wpływu COVID-19 na rynek budownictwa certyfikowanego w Polsce.


– Certyfikacje już dawno stały się w Polsce standardem. Tym, czego najbardziej potrzebuje rynek, jest mądre wykorzystanie wiedzy i inspiracji płynących z wielokryterialnych systemów oceny do realnej poprawy praktyk w stosujących je organizacjach oraz rzetelne podejście do ich realizacji. Miarą sukcesu niech będą nie tylko osiągane wysokie wyniki certyfikacji, ale realnie wdrożone rozwiązania i podjęte działania. 
– podsumowuje Marcin Gawroński, Członek Zarządu PLGBC, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego Sweco Polska. 

Raport jest dostępny bezpłatnie w wersji:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *