Echo Investment publikuje pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Stawia na współtworzenie dobrych miast i bezpieczeństwo

Idea dobrze rozwijających się miast, projekty „destinations”, kwestia zieleni i ochrony drzew, dobre relacje z klientami i sąsiadami, a także bezpieczeństwo na budowach – to priorytetowe kwestie opisane w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju 2020 Echo Investment. Raport został przygotowany w oparciu o GRI Standards w wersji CORE.

Raport zrównoważonego rozwoju 2020 Echo Investment jest pierwszą publikacją firmy na temat celów, zarządzania i podejmowanych działań w obszarze ESG. Raport prezentuje wyniki uzyskane w 2020 roku. W publikacji opisane są również kluczowe dla firmy projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych dla firmy jest idea współtworzenia dobrych miast.

– Duża skala działania i liczba projektów Echo Investment powoduje, że mamy znaczący wpływ na funkcjonowanie największych miast w Polsce. Dlatego staramy się, by nasze projekty, oprócz wymiaru biznesowego, spełniały też wymogi dobrej urbanistyki i były miastotwórcze. Zgodnie ze strategią biznesową, budujemy duże, wielofunkcyjne projekty ‘destinations’ – miejsca, które przyciągają ludzi. W ten sposób włączamy się w miejskie polityki zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałamy rozlewaniu się miast na przedmieścia, promujemy nowoczesny transport i wdrażamy ideę miasta 15-minutowego, a dodatkowo oddajemy miastom tereny, które dotychczas były zamknięte i zdegradowane – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Tworząc projekty „destinations” Echo Investment czerpie ze swojego 25-letniego doświadczenia współtworzenia polskich miast. To inwestycje, które są spójnie zaprojektowane, dostarczają miastu wysokiej jakości przestrzeni publicznych i zieleni, szanują historię miejsca i powstają zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w urbanistyce, jak ekologia, ekonomia współdzielenia, promowanie transportu publicznego oraz komunikacji pieszej i rowerowej.

Działalność deweloperska jest nierozerwalnie związana z budowlaną. Dlatego Echo Investment przykłada szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa na swoich placach budowy.

– Wkładamy mnóstwo wysiłku, by każda osoba pracująca na naszych budowach była bezpieczna i miała pewność, że każdego dnia spokojnie wróci do domu, by spędzić czas ze swoimi bliskimi. Inwestujemy dużo energii i środków w utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, co skutkowało osiągnięciem w 2020 roku rekordowo niskiego wskaźnika wypadkowości 0,91, podczas gdy średnia dla dużych firm generalnych wykonawców wyniosła 2,16. Nasze budowy pod tym względem należą do najlepszych w Polsce, a my naszą wiedzę i doświadczenie chętnie promujemy i przekazujemy firmom, z którymi współpracujemy – mówi Nicklas Lindberg.

Echo Investment rozpoczęło dobrowolne raportowanie informacji niefinansowych w Raporcie zrównoważonego rozwoju ze względu na dojrzałość firmy oraz coraz większą wagę, jaką do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu przykładają partnerzy biznesowi, kontrahenci, klienci, akcjonariusze i inni interesariusze spółki. Raport będzie publikowany corocznie.

Informacja o raporcie

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami GRI (Global Reporting Initiative) w wersji CORE i obejmuje swym zakresem działania Echo Investment w 2020 r. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji. Zgodnie z planem raport będzie wydawany w cyklach rocznych. W proces powstawania raportu zaangażowało się ponad 70 osób, w tym szerokie grono bezpośrednich interesariuszy, m.in. pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów giełdowych, klientów indywidualnych, media, organizacje branżowe i przedstawiciele samorządów. Powstanie raportu wsparła agencja doradcza Go Responsible.

Cały raport jest dostępny do pobrania tutaj.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *